GENERALNE WYKONAWSTWO
previous arrow
next arrow
Slider
Generalny wykonawca inwestycji – definicja

Generalny wykonawca to przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace są wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych terminach i w stopniu niezbędnym do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac wszystkich podwykonawców i marżę generalnego wykonawcy.

Źródło:

B. Bińczycki, Generalny wykonawca [w:] Leksykon zarządzania, pod red. M. Romanowskiej
i in., Difin, Warszawa 2004, ISBN 83-7251-438-0, s. 144

Generalny wykonawca inwestycji – definicja

Generalny wykonawca to przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace są wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych terminach i w stopniu niezbędnym do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac wszystkich podwykonawców i marżę generalnego wykonawcy.

Źródło:

B. Bińczycki, Generalny wykonawca [w:] Leksykon zarządzania, pod red. M. Romanowskiej
i in., Difin, Warszawa 2004, ISBN 83-7251-438-0, s. 144

ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ

Zapraszamy do zostawienia swoich danych kontaktowych, nasz pracownik
skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia modelu i warunków współpracy.